Piotr Karp, Piotr Kębłowski, Michał Majsterek, Aleksander Welfe
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
PWE, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-208-2039-3
Robert Kelm
Kurs złoty/euro: teoria i empiria
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ISBN: 978-83-7525-821-9
Władysław Welfe
Macroeconometric Models
Springer, Heidelberg 2013, ISBN: 978-3-642-34467-1
Władysław Welfe
Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ISBN: 978-83-7525-476-1
Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
Ekonometria. Zbiór zadań
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN:
Władysław Welfe (red.)
Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ISBN:
Władysław Welfe, Waldemar Florczak
Prognozy i scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 2010, ISBN:
Aleksander Welfe
Ekonometria. Metody i ich zastosowanie
PWE, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1767-6
Władysław Welfe (ed.)
Knowledge-based Economies
Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, ISBN: 978-3-631-57981-7
Anna Staszewska-Bystrova
Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora", Toruń 2009, ISBN: 978-83-7285-413-1
Michał Majsterek
Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii
WUŁ, Łódź 2008, ISBN: 978-83-7525-178-4
Władysław Welfe (red.)
Gospodarka oparta na wiedzy
PWE, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1731-7
Aleksander Welfe, Piotr Karp, Piotr Kębłowski
Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej
WUŁ, Łódź 2006, ISBN: 83-7171-997-3
Władysław Welfe, Aleksander Welfe
Ekonometria stosowana
PWE, Warszawa 2004, ISBN: 83-208-1490-1
Aleksander Welfe (ed.)
New Directions in Macromodelling
ELSEVIER, Amsterdam 2004, ISBN: 0-444-51633-6
Aleksander Welfe (red.)
Ekonometria - zbiór zadań
PWE, Warszawa 2003, ISBN: 83-208-1424-3
Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm
Ekonometryczne modele rynków finansowych
WIG-Press, Warszawa 2002, ISBN: 83-87014-23-0
Aleksander Welfe, Piotr Karp, Robert Kelm
Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski
WUŁ, Łódź 2002, ISBN: 83-7171-588-9
Stanisław Gomułka, Zdzisław Hellwig, Jerzy Zdzisław Holzer, Cezary Józefiak, Michał Kolupa, Jan Lipiński, Wojciech Maciejewski, Jan Mujżel, Wiesław Sadowski, Zdzisław Sadowski, Aleksander Welfe, Leszek Zienkowski
Modele i polityka makroekonomiczna
PWE, Warszawa 2002, ISBN: 83-208-1372-7
Aleksander Welfe, Janusz Brzeszczyński, Michał Majsterek
Słownik terminów metod ilościowych angielsko - polski / polsko - angielski
PWE, Warszawa 2002, ISBN: 83-208-1379-4
Władysław Welfe (red.)
Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego
WUŁ, Łódź 2001, ISBN: 83-7171-501-3
Aleksander Welfe (red.)
Gospodarka Polski w okresie transformacji.
PWE, Warszawa 2000, ISBN: 83-208-1248-8
Raymond Courbis, Władysław Welfe (Editors)
Central and Eastern Europe on its way to European Union
Peter LANG, Frankfurt am Main 1999, ISBN: 3-631-32383-2
Lawrence R. Klein, Aleksander Welfe, Władysław Welfe
Priciples of Macroeconometric Modeling
ELSEVIER, Amsterdam 1999, ISBN: 0-444-81878-2
Władysław Welfe, Grażyna Juszczak - Szumacher, Robert Kelm, Nina Łapińska - Sobczak
Kwartalny model gospodarki Polskiej
UN-O, Warszawa 1998, 1995, ISBN: 83-85618-20-1
Władysław Welfe (ed.)
Economies in transition and the world economy
Peter LANG, Frankfurt am Main 1997, ISBN: 3-631-49335-5
Władysław Welfe (red.)
Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji
ABSOLWENT, Łódź 1997, ISBN: 83-86840-39-0
Gerhard Gehrig, Władysław Welfe
Economies in transition
SPRINGER VERLAG, New York 1993, ISBN: 0-387-91468-5
Aleksander Welfe
Inflacja i rynek
PWE, Warszawa 1993, ISBN: 83-208-0890-1