Zespół Katedry organizuje następujące konferencje naukowe:


Międzynarodową konferencję:

Ogólnopolską konferencję: