październik 2008

W dniach 23-24 paździenika odbyła sie w New Yorku konferencja Project LINK. Poza prezentacją prognozy gospodarki globalnej oraz prognoz dla poszczególnych regionów świata, dyskusja koncentrowała się na problemie kryzysu finansowego czemu była poświęcona odrębna sesja. Następna konferencja projektu odbędzie się w maju przyszłego roku.

Ukazało się czwarte wydanie Ekonometrii. Zawiera nowe rozdziały dotyczące m.in. metody największej wiarygodności, modeli STR i STAR, analizy reakcji na impuls modeli VAR, a takze indeks. Obszerne fragmeny zostały napisane od początku. W efekcie objętość ksiązki zwiększyła się o ponad 40 stron w stosunku do poprzedniego wydania.


W European Journal of Operational Research (Vol. 190, 2008, s. 295-309) ukazał się przeglądowy artykuł dotyczący "problemu asortymentu". Autor artykułu, David W. Pentico wskazuje, iż zagadnienie zostało po raz pierwszy sformułowane przez profesora Wiesława Sadowskiego w połowie lat pięćdziesiątych. Dzisiaj bibliografia tematu liczy kilkaset pozycji.
Jest to jeden z nielicznych przypadków istotnego wkładu polskiego uczonego w teorię metod ilościowych.