kwiecień 2008

 

Juz wiosna!

 

Referat Piotra Kębłowskiego, Michała Majsterka i Aleksandra Welfe pt. "Price-Wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis" został zaakceptowany do wygłoszenia na Econometric Society European Meeting (ESEM).
Dr Anna Staszewska otrzymała prestizowe stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Victor Bystrov obronił 6 marca 2008 roku w European University Institute pracę pod tytułem "Dynamic Factor Models in Estimation and Forecasting" napisaną pod kierunkiem profesora Anindya Banerjee.