październik 2010
Prof. nadzw. UŁ, dr hab. Michał Majsterek otrzymał wróznienie w konkursie Prezesa NBP na najlepszą rozprawę habilitacyjną.

Właśnie ukazała się nakładem Wolters Kluwer Mikroekonometria (ISBN 978-83-264-0558-7) pod redakcją naukową Marka Gruszczyńskiego. Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona tej problematyce. Powinni po nią sięgnąć wszyscy badacze zajmujący się analizą zjawisk społecznych na podstawie informacji dotyczących poszczególnych podmiotów (osób, gospodarstw domowych, firm, etc.).