listopad 2010

W dniu 18 listopada 2010 roku odbyły się wybory Prezesa, Wiceprezesa i Członków Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi na kadencję 2011-2014.

Prezesem Oddziału został wybrany prof. dr hab. Czesław Cierniewski, czł. rzecz. PAN, wiceprezesem został prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN

W 5 numerze "Ekonomisty" ukazał się artykuł Michała Majsterka i Aleksandra Welfe pt. "Długookresowe związki płacowo-cenowe i rola systemu podatkowego".

15th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance will  be orgaized by Department of Economics, University of Crete on 26-28 May, 2011. The deadline for submission is December 31, 2010.

Ukazał się kolejny numer CEJEME.