grudzień 2010

W Journal of Business and Economics (ISSN 2155-7950) ukazał się artykuł Wojciecha Grabowskiego pt. "Cointegration Approach to Estimation of the Exchange Market Pressure in Slovakia".

Miło nam poinformować, ze na łamach Journal of Forecasting ukaze sie artykuł Anny Staszewskiej-Bystrovej pt. "Bootstrap prediction bands for forecast paths from vector autoregressive models".

Wydział I Nauk Społecznych PAN na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 listopada 2010 r. przyznał dr. hab., prof. UŁ Michałowi Majsterkowi nagrodę naukową w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za ksiązkę pt. "Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii".