luty 2011

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się monografia Władysława Welfe pt. "Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej”.
Jest to synteza rozwoju modelowania makroekonometrycznego. Obejmuje ona nie tylko modele głównego nurtu rozwinięte przez L.R. Kleina, ale także modele oparte na makroekonomicznej teorii optymalizacji zachowań podmiotów gospodarczych oraz modele równowagi ogólnej.
W pracy przedstawiono w ujęciu historycznym modele USA i Kanady, poszczególnych krajów Europejskich w tym Polski oraz Unii Europejskiej, a także pozostałych krajów świata. Pracę kończy obszerna charakterystyka modeli gospodarki światowej.
Ksiązka może stanowić znakomity podręcznik pomocniczy w nauczaniu makroekonomii.