listopad 2012
Nakładem PWE ukazała się pod redakcją Aleksandra Welfe monografia pt. "Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu".
Następny kongres ESEM-EEA  odbedzie się w Gothenburgu (Szwecja) w dniach od 26 do 30 sierpnia 2013r. Termin zgłaszania referatów upływa 15 lutego 2013r.

Kierownikiem Graduate Center of Economic and Social Research jest prof. Helmut Lütkepohl. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia otrzymują stypendium. Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 marca 2013r. Więcej informacji znaleźć można na stronach:
http://www.diw.de/de/diw_01.c.394438.de/ueber_uns/graduate_center/welcome/welcome.html
oraz
http://www.diw.de/de/diw_01.c.100389.de/ueber_uns/graduate_center/application_and_admission/application_and_admission.html