maj 2012

Ukazał się kolejny numer CEJEME.
 

Na łamach Economic Modelling ukazał się artykuł Piotra Kębłowskiego i Aleksandra Welfe pt. "A Risk-Driven Approach to Exchange-Rate Modelling" (vol. 29, nr 4, 2012, s. 1473-1482).

W dniach 29 maja - 1 czerwca odbyły się w Krakowie Trzynaste Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki. Wygłoszono 21 referatów. Puchar Dwunastych Warsztatów Doktorskich otrzymał dr Wojciech Grabowski.