październik 2016
Na łamach Industry and Innovation (IF 0.870) ukazał się artykuł Wojciecha Grabowskiego (współautorzy: K. Szczygielski, R. Woodward) pt. "Innovation and the growth of service companies: the variety of firm activities and industry effects".
W dniach 23-24 września w Berlinie odbyła się konferencja "Innovations in Time Series Econometrics" poświęcona prof. Helmutowi Lütkepohlowi (https://www.uni-konstanz.de/timeseries-conference/index.html). Jednym z zaproszonych na konferencję gości była dr Anna Staszewska-Bystrova.