wrzesień 2017
Dr Anna Staszewska-Bystrova została jednym z koordynatorów grantu w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Drugim z uczestników jest dr Wojciech Grabowski. Więcej informacji na stronie: http://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/zbadamy-innowacje-w-europejskich-przedsiebiorstwach.
Na łamach Economics of Transition (IF 0,479) ukazał się artykuł Wojciecha Grabowskiego (współautor: Łukasz Arendt) pt. "Innovations, ICT and ICT-driven labor productivity in Poland. A firm level approach" (Vol. 25, No. 4, 2017, s. 723-758).
Na łamach Gospodarki Narodowej (nr 4, 2017, s. 5-38) ukazał się artykuł Aleksandra Welfe i Piotra Karpa pt. "Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1".