Rozprawy doktorskie
napisane pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. Aleksandra WelfeTytuł pracy: Analiza kointegracyjna zjawisk inflacyjnych w gospodarce polskiej
 termin i miejsce obrony: 25.03.1996, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 autor rozprawy doktorskiej:  Michał Majsterek

Tytuł pracy: Modelowanie gospodarki Polski w okresie transformacji przy użyciu makroekonometrycznego modelu W8-98
 termin i miejsce obrony: 12.07.1999, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 autor rozprawy doktorskiej:  Waldemar Florczak

Tytuł pracy: Ekonometryczne modele rynku kapitałowego w Polsce. Zastosowanie modeli ARCH  
termin i miejsce obrony: 17.01.2000, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
autor rozprawy doktorskiej:  Janusz Brzeszczyński

Tytuł pracy: Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień  
termin i miejsce obrony: 30.10.2000, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
autor rozprawy doktorskiej:  Robert Kelm

Tytuł pracy:  Wpływ podatków ekologicznych na wzrost gospodarczy Polski
termin i miejsce obrony:  9.11.2004, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
autor rozprawy doktorskiej: Grażyna Utzig

Tytuł pracy: Zastosowanie metod symulacyjnych do analizy modeli wielorównaniowych
termin i miejsce obrony: 16.10.2006, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
autor rozprawy doktorskiej: Piotr Karp

Tytuł pracy:  Modele wygładzonego przejścia dla niestacjonarnych szeregów czasowych  
termin i miejsce obrony:  20.09.2007, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
autor rozprawy doktorskiej: Joanna Maciejewska

Tytuł pracy: Cykl koniunkturalny w gospodarce polskiej w latach 1992-2006. Analiza ekonometryczna z wykorzystaniem modeli składników nieobserwowalnych i metod filtracji
termin i miejsce obrony:  04.12.2007, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych 
autor rozprawy doktorskiej:  Michał Zienkiewicz

Tytuł pracy: Cykl koniunkturalny i asymetryczne efekty polityki pieniężnej w Polsce. Analiza empiryczna
termin i miejsce obrony: 18.12.2007, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
autor rozprawy doktorskiej: Tatiana Fic

Tytuł pracy:  Zastosowanie wielowymiarowych wektorowych modeli autoregresyjnych w analizie szeregów czasowych
termin i miejsce obrony: 15.01.2008, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych 
autor rozprawy doktorskiej:  Anna Staszewska

Tytuł pracy:  Małopróbkowe wnioskowanie o rzędzie kointegracji
termin i miejsce obrony: 1.03.2009, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
autor rozprawy doktorskiej:  Piotr Kębłowski

Tytuł pracy: Zastosowanie modeli kursu równowagi do analizy kursu złoty/euro
termin i miejsce obrony: 8.12.2009, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
autor rozprawy doktorskiej: Joanna Bęza-Bojanowska

 

Tytuł pracy: Testowanie stacjonarności i analiza kointegracji w modelach wielomianowych
termin i miejsce obrony: 28.11.2011, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
autor rozprawy doktorskiej: Wojciech Grabowski

 

Tytuł pracy: Konwergencja gospodarki polskiej względem strefy euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
termin i miejsce obrony: 18.12.2012, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
autor rozprawy doktorskiej: Karolina Konopczak


Tytuł pracy: Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej
termin i miejsce obrony: 17.11.2014, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
autor rozprawy doktorskiej: Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior


Tytuł pracy: Procesy cykliczne w gospodarce Polski
termin i miejsce obrony: 10.11.2015, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
autor rozprawy doktorskiej: Marta Skrzypczyńska


Tytuł pracy: Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną
termin i miejsce obrony: 7.12.2015, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
autor rozprawy doktorskiej: Emilia Gosińska


Tytuł pracy: Determinanty cen gazu. Analiza ilosciowa 
termin i miejsce obrony: 16.01.2018, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
autor rozprawy doktorskiej: Anna Moenke