"Analiza kointegracyjna modelu z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski", Bank i Kredyt Vol. 40, No. 6 (2009)