Data urodzenia

10 listopada 1966

Miejsce urodzenia

Łódź

Kariera naukowa

magister, Uniwersytet Łódzki

1991

 

doktor, Uniwersytet Łódzki

1996

 

doktor habilitowany, Uniwersytet Łódzki

2009

Stanowiska

asystent, Uniwersytet Łódzki

1991-1996

 

adiunkt, Uniwersytet Łódzki

1996-2009

 

profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Łódzki

2009-

Wyróżnienia

Nagroda naukowa PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę "Gospodarka Polski w okresie transformacji"

2001

 

Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora UŁ za książkę "Gospodarka Polski w okresie transformacji"

2001

 

Puchar "Trzecich Warsztatów Doktorskich, Cedzyna"

2002

 

Nagroda Zespołowa II Stopnia Rektora UŁ za książkę "Słownik terminów metod ilościowych. Angielsko – polski. Polsko – angielski".

2003

 

Srebrna Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2008

 

Wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną

2010

 

Nagroda naukowa PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę "Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii"

2010

 

Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora UŁ za książkę " Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii"

2010

Inne

delegat do Rady Wydziału w kadencji 1996-1999

1996-1999

 

sekretarz naukowy Konferencji Dydaktycznej Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ

1993

 

sekretarz naukowy XXII Konferencji MACROMODELS, Warszawa

1995

 

sekretarz naukowy XXIX Konferencji MACROMODELS, Cedzyna

2002

 

sekretarz naukowy XXXVIII Konferencji MACROMODELS, Poznań

2011

 

sekretarz naukowy XLIII Konferencji MACROMODELS, Łódź

2016

 

sekretarz naukowy VIII Warsztatów Doktorskich, Spała

2007

 

sekretarz zespołu naukowego "Ekonometryczne modele gospodarki narodowej" (od 2014: „Modelowania ekonometrycznego”)

1998-

 

sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunek "Informatyka i Ekonometria"

przewodniczący Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej

1997


2020

 

opiekun Studenckiego Koła Nowoczesnej Ekonomii

2001

 

członek Rady Kierunku (od 2013: Rady Konsultacyjnej) kierunku "Informatyka i Ekonometria"

2006-

 

wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

 

2009-2011

 

członek Kolegium Redakcyjnego „Banku i Kredytu”

2009-2017

 

sekretarz Naukowej Rady Statystycznej

2010-2014

 

członek Komisji Rewizyjnej międzynarodowego stowarzyszenia AMFET (od 2014 jej przewodniczący)

2011-

 

członek redakcji „Przeglądu Statystycznego”

2012-

 

zastępca dyrektora Instytutu Ekonometrii

(rezygnacja w związku z chorobą serca)

2012-

2014

 

Medal z okazji 95-lecia GUS oraz Międzynarodowego Roku Statystyki

2013

 

członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

2014

 

członek Rady Konsultacyjnej kierunku "Analityka Gospodarcza"

2013-

 

Opiekun naukowy Grupy „Analityka-studia z przyszłością”

2013-

2014

 

Opiekun roku na II stopniu „Analityki Gospodarczej”

2013-2014

 

Opiekun roku na II stopniu „Analityki Gospodarczej”

2015-2016

Dydaktyka

wykłady specjalnościowe: "Modelowanie z wykorzystaniem zmiennych niestacjonarnych", "Modelowanie inflacji", „Basic Econometrics”, „Cointegration Analysis”, „Zaawansowana analiza kointegracyjna”, „Związki długo- i krótkookresowe w ekonomii”, „Zaawansowane metody ekonometryczne”, „Modelowanie niestacjonarnych szeregów czasowych”

 

wykład kursowy: "Teoria ekonometrii I" ("Informatyka i Ekonometria" studia wieczorowe, „Analityka Gospodarcza”), „Zastosowanie ekonometrii” („Analityka Gospodarcza”), „Restrykcje w ekonometrii”, „Ekonometria dynamiczna”, „Zaawansowane metody ekonometryczne” ("Informatyka i Ekonometria")

 

ćwiczenia: "Teoria ekonometrii I", "Prognozowanie i symulacje", "Ekonometria w języku angielskim", "Makroekonometria", "Statystyka", „Modelowanie szeregów czasowych”