SEMINARIUM LICENCJACKIE
UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień

dr hab. Wojciech Grabowski

2020/2021

 

I. Literatura

1. Doman M., Doman R. (2014), Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Wydawnictwo

   Diffin, Warszawa.

2. Welfe A. (2018), Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

3. Bazyl M., Gruszczyński M., Książek M., Owczarczuk M., Szulc A., Wiśniowski A., Witkowski B.

    (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wydawnictwo Wolters

    Kluwer, Kraków.

 

 

II. Program

1. Modelowanie zjawisk finansowych.

2. Modele VAR w badaniach makroekonomicznych.

3. Analiza kointegracyjna w badaniach ekonomicznych

4. Modelowanie ekonometryczne dla danych jakościowych

5. Ekonometryczne modelowanie zjawisk społecznych.

 

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się poprzez przygotowanie prac związanych z poszczególnymi tematami i wysłanie ich poprzez platformę Moodle.