SELECTED LIST OF PUBLICATIONS

Artykuły

2020

Arendt Ł., Grabowski W., Kukulak-Dolata I. (2020), County-Level Patterns of Undeclared Work: An Empirical Analysis of a Highly Diversified Region in the European Union, "Social Indicators Research", 

https://www.springerprofessional.de/county-level-patterns-of-undeclared-work-an-empirical-analysis-o/17505518


Grabowski W., Welfe A. (2020), The Tobit cointegrated vector autoregressive model: An application to the currency market, "Economic Modelling", 

https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.10.008


Grabowski W., Korczak K. (2020), Complementing Data Gaps on Wages in the Labour Force Survey Data Set: Evidence from Poland, "E&M Economics and Management", accepted for publication


2018


Grabowski W. (2018), Determinanty przestrzennego zróżnicowania wyników głosowania w wyborach parlamentarnych z 2018 roku, „Studia Socjologiczne”, vol. 228, p. 35-64.

Florczak W., Grabowski W. (2018), Analiza czynników determinujących reakcję na zaistnienie problemu prawnego przy użyciu wielomianowego modelu logitowego, „Wiadomości Statystyczne”, vol. 680, p. 57-76.


                                                                     2017


Szczygielski K., Grabowski, W., Pamukcu, T., Tandogan, S. (2017), Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries, “Research Policy”, vol. 46, no. 1, p. 219-237, https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.10.009

Szczygielski K., Grabowski, W., Woodward, R. (2017), Innovation and the growth of service companies: the variety of firm activities and industry effects, “Industry and Innovation”, vol. 24, no. 3, p. 249-262, https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1232191

Arendt Ł., Grabowski W. (2017), Innovations, ICT and ICT-driven labour productivity in Poland. A firm level approach, “Economics of Transition”, vol. 25, no. 4, p. 723-758, https://doi.org/10.1111/ecot.12135

Grabowski W., Stawasz E. (2017), Sovereign Bond Spreads in the EMU Peripheral Countries. The Role of the Outright Monetary Transactions, “Prague Economic Papers”, vol. 26, no. 3, p. 360-373, https://doi.org/10.18267/j.pep.618

Grabowski W., Stawasz E. (2017),The Role of Business Consulting in Creating Knowledge and Formulating a Strategy of Development in Polish Micro-Enterprises, “Journal of East European Management Studies”, vol. 22, no. 3, p. 374-396, 10.5771/0949-6181-2017-3-374


 2016


Grabowski W., Welfe A. (2016), An Exchange Rate Model with Market Pressures and a Contagion Effect, “Emerging Markets Finance and Trade”, vol. 52, no. 12, p. 2706-2720, https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1216931

Grabowski W. (2016), Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast, „Studia Regionalne i Lokalne”, vol. 66, p. 97-114.

Gawrońska-Nowak B., Grabowski W. (2016), Using Genetic Algorithm in Dynamic Model of Speculative Attack, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” vol. 11, p. 287-306.

Grabowski W., Stawasz E. (2016), Daily changes of the sovereign bond yields of southern euro area countries during the recent crisis, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 428, p. 83-92.

Grabowski W., Stawasz E. (2016), Determinanty rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych krajów strefy euro w warunkach stabilności i kryzysu, „Bank i kredyt”, vol. 47, p. 119-136.

Grabowski W., Maciejczyk-Bujnowicz I. (2016), Optimizing the level of bank credit to promote economic growth. Implications for Poland, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, vol. 269, pp. 99-111.

Grabowski W., Maciejczyk-Bujnowicz I. (2016), Verification of the hypothesis Too much finance in the Polish economy, “Central European Review of Economics and Finance”, vol. 12, p. 41-52.

2015

Grabowski W., Stawasz E., Wieloch J. (2015), Wpływ porozumień handlowych na synchronizację gospodarki meksykańskiej z gospodarką światową, „Ekonomia Międzynarodowa”, vol. 12, p. 205-215.

2014

Szczygielski K., Grabowski, W. (2014), Innovation strategies and productivity in the Polish services sector, “Post-Communist Economies”, vol. 26, no. 1, p. 17-38, https://doi.org/10.1080/14631377.2014.874226

Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak, B., Grabowski W. (2014), Comovements of Stock Markets in the CEE-3 Countries During the Global Financial Crisis, “Eastern European Economics”, vol. 52, no. 5, p. 32-55, https://doi.org/10.1080/00128775.2014.1004907

2013

Grabowski W., Stawasz E. (2013), Programy skupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, „Ekonomia Międzynarodowa”, vol. 4, p. 5-21.

Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak, B., Grabowski W. (2013), Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu, „Bank i Kredyt”, vol. 44, p. 403-434.

2012

Szczygielski K., Grabowski, W. (2012), Are unit export values correct measures of exports’ quality?, “Economic Modelling”, vol. 29, no. 4, p. 1189-1196, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.03.008

2011

Grabowski W., Welfe, A. (2011), Global stability of dynamic models, “Economic Modelling”, vol. 28, no. 3, p. 782-784, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.011

2009

Grabowski W. (2009), Restriction testing in binary choice model with I(1) regressors, “Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics”, vol. 1, p. 301-309.

Grabowski W. (2009), Nowa metoda identyfikacji epizodów kryzysowych na rynku walutowym w oparciu o wskaźnik presji rynkowej (EMP), „Studia Prawno-Ekonomiczne”, vol. 80, p. 241-259.


Monografie i podreczniki akademickie

2011

Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Rzentarzewska K. (2011), Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych, Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, Warszawa.

                                                                 2010

Grabowski W., Welfe A. (2010), Ekonometria. Zbiór zadań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


Rozdzialy w ksiazkach

2018

Arendt Ł., Grabowski W. (2018) Impact of ICT Utilization on Innovations and on Labor Productivity: Micro-level Analysis for Poland w: Modeling Innovation Sustainability and Technologies (Dias A., Salmelin B., Pereira D., Dias M.S. eds.), Springer Verlag.

2015

Grabowski W., Skorupińska A. (2015) TIK i czynniki komplementarne – ujęcie modelowe w: Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Arendt Ł., Kryńska E. eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2011

Grabowski W., Korczak K. (2011) Niedoskonałości rynku dynamicznych serwisów internetowych, w: Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy (Arendt Ł., Kryńska E. eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

2010

Grabowski W., Korczak K. (2010) Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce?, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (Goliński J., Kobyliński A., Sobczak A. eds.), Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
8