Imię:*
Nazwisko:*
Adres e-mail:*
Nick:*
Hasło:*
Powtórzenie hasła:*
Nr Indeksu:*
Uczelnia:*
Rok akademicki:*
Semestr:*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”) niniejszym oświadczam, że:

*
*