Zespół Katedry prowadzi badania naukowe z zakresu teorii ekonometrii, makromodelowania ekonometrycznego, prognozowania oraz zastosowania modeli ekonometrycznych do analizy alternatywnych polityk gospodarczych. Przedsięwzięcia badawcze są finansowane w ramach badań własnych oraz następujących grantów:

  • "Methods of Constructing Prediction Bands for Nonlinear Models", program współpracy dwustronnej MNiSzW i DAAD na lata 2013 – 2014, koordynator krajowy: dr Anna Staszewska-Bystrova, koordynator niemiecki: prof. Peter Winker (University of Giessen)

  • „Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem”, kierownik projektu: dr Piotr Kębłowski, grant NCN: 2012/05/D/HS4/017672012/05/D/HS4/01767

  • „Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski”, kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Welfe, grant NCN MAESTRO 4: DEC-2013/08/A/HS4/00612, okres realizacji: od 28-08-2013 do 27-08-2018