prof. dr hab. Aleksander Welfe
Członek Korespondent PAN

e-mail: emfalw@uni.lodz.pl

phone: +48 42 635 5522

prof. nadzw. UŁ, dr hab. Robert Kelm

Dyrektor Instytutu Ekonometrii


e-mail: emfrok@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 5061

 

prof. nadzw. UŁ, dr hab. Michał Majsterek

e-mail: michal.majsterek@uni.lodz.pl

telefon: +48 42635 5172

konsultacje: poniedziałki 13:15-14:45 (E223)

dr Wojciech Grabowski

emfwog@uni.lodz.pl

 

tel. 48-42 635-55-21

dr Piotr Karp

e-mail: emfpik@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 55 23

dr Piotr Kębłowski

e-mail: piotr.keblowski@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 5186


konsultacje: piątek, 9:45-11:15, F228

dr Anna Staszewska-Bystrova

e-mail: emfans@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 5521


konsultacje: poniedziałek, 11:30-13:00, E220

dr Emilia Gosińska

e-mail: emfemj@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 55 23

dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

e-mail: emfkal@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 51 86

mgr Anna Woźniak

e-mail: emfanw@uni.lodz.pl

tel. +48 42 635 50 61

Iwona Szczepaniak

e-mail: emfiws@uni.lodz.pl

tel.  +48 42 635 5522

fax: +48 42 635 5025


sekretariat czynny codziennie w godz. 9.00-15.00