PROGRAM ZEBRAŃ

 ZESPOŁU MODELOWANIA

 EKONOMETRYCZNEGO

Piątki, godzina 11.30, sala E120

 

 

  3.03.2017 Wpływ „newsów” politycznych na polskie rynki finansowe w latach 2014-2017 (W. Grabowski)

 

10.03.2017 Model WM1/2.0 (A. Welfe, P. Karp)

 

31.03.2017 Wpływ wzrostu płacy minimalnej w Polsce na rozkład dochodów i wielkość międzypłciowej luki płacowej (P. Strawiński, A. Majchrowska)

 

  7.04.2017 Modelowanie popytu na ropę naftową (R. Socha)

 

28.04.2017 Zachowania komunikacyjne mieszkańców Łodzi. Ujęcie mikroekonometryczne (Sz. Wójcik)

 

19.05.2017 Szacowanie parametrów translogarytmicznej funkcji produkcji dla Polski (A. Woźniak)

 

26.05.2017 Analiza kointegracyjna rynków akcji (P. Janicki)

 

  9.06.2017 Możliwości modyfikacji regionalnej tablic input-output na przykładzie województwa łódzkiego (D. Świeczewska)