If long-run economic theories are to have useful impact on econometric models they must be helpful in model specification and yet not distract from the short-run aspects of the model.
CLIVE W. J. GRANGER
Na łamach Industry and Innovation (IF 0.870) ukazał się artykuł Wojciecha Grabowskiego (współautorzy: K. Szczygielski, R. Woodward).
W dniach 23-24 września w Berlinie odbyła się konferencja "Innovations in Time Series Econometrics" poświęcona prof. Helmutowi Lütkepohlowi (https://www.uni-konstanz.de/timeseries-conference/index.html). Jednym z zaproszonych na konferencję gości była dr Anna Staszewska-Bystrova.

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Sewilli odbędzie się konferencja „The 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics” (http://www.cfenetwork.org/CFE2016/index.php). Dwa referaty przygotowane przez dr Annę Staszewską-Bystrovą oraz zespół: dr Piotr Kębłowski, dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior i prof. Aleksander Welfe zostały przyjęte do wygłoszenia na tej konferencji.

Władysław Welfe
Macroeconometric Models
Springer, Heidelberg, 2013, 978-3-642-34467-1
Piotr Karp, Piotr Kębłowski, Michał Majsterek, Aleksander Welfe
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
PWE, Warszawa, 2013, 978-83-208-2039-3
Robert Kelm
Kurs złoty/euro: teoria i empiria
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, 978-83-7525-821-9
Karolina Konopczak, Aleksander Welfe
Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji
Ekonomista, nr 4, 2015, s. 463-489
Anna Staszewska-Bystrova, Peter Winker
Constructing narrowest pathwise bootstrap prediction bands using threshold accepting
International Journal of Forecasting, Vol. 29, 2013, pp. 221-233
Piotr Kębłowski, Aleksander Welfe
A risk-driven approach to exchange-rate modelling
Economic Modelling, Vol. 29, 2012, pp. 1473-1482
Anna Staszewska-Bystrova
Bootstrap prediction bands for forecast paths from vector autoregressive models
Journal of Forecasting, Vol. 30, No. 8, pp. 679-752
Wojciech Grabowski, Aleksander Welfe
Global stability of dynamic models
Economic Modelling, Vol. 28, 2010, pp.782-784
Michał Majsterek, Aleksander Welfe
Price-wage nexus and the role of a tax system
Economic Change and Restructuring, Vol. 45, No. 1-2 , 2012, pp.121-133